Ochrona danych

 1. Ochrona danych w skrócie

Informacje ogólne

Poniższe informacje stanowią prosty przegląd tego, co dzieje się z Twoimi danymi osobowymi podczas odwiedzania naszej witryny internetowej. Dane osobowe to wszelkie dane, za pomocą których można Cię zidentyfikować. Szczegółowe informacje na temat ochrony danych można znaleźć w naszym oświadczeniu o ochronie danych zamieszczonym poniżej tego tekstu.

Zbieranie danych na naszej stronie internetowej

Kto jest odpowiedzialny za gromadzenie danych na tej stronie internetowej?

Przetwarzanie danych w tym serwisie odbywa się przez operatora serwisu. Dane kontaktowe można znaleźć w stopce tej witryny.

Jak zbieramy Twoje dane?

Z jednej strony Twoje dane są zbierane w momencie, gdy nam je przekazujesz. Mogą to być na przykład dane, które wprowadzasz w formularzu kontaktowym.

Pozostałe dane zbierane są automatycznie przez nasze systemy informatyczne podczas Twojej wizyty na stronie internetowej. Są to przede wszystkim dane techniczne (np. przeglądarka internetowa, system operacyjny czy czas dostępu do strony). Dane te są zbierane automatycznie po wejściu na naszą stronę internetową.

Do czego wykorzystujemy Twoje dane?

Część danych zbierana jest w celu zapewnienia bezbłędnego działania serwisu. Inne dane mogą być wykorzystywane do analizy zachowań użytkowników.

Jakie masz prawa w odniesieniu do swoich danych?

Masz prawo w każdej chwili bezpłatnie otrzymać informację o pochodzeniu, odbiorcy i celu przechowywanych przez Ciebie danych osobowych. Masz także prawo żądać poprawienia, zablokowania lub usunięcia tych danych. Jeśli masz dalsze pytania dotyczące ochrony danych, możesz w każdej chwili skontaktować się z nami pod adresem podanym w nocie prawnej. Masz również prawo do złożenia skargi do właściwego organu nadzorczego.

Masz również prawo żądać ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych w określonych okolicznościach. Szczegóły można znaleźć w oświadczeniu o ochronie danych w części „Prawo do ograniczenia przetwarzania”.

 1. Informacje ogólne i informacje obowiązkowe

Ochrona danych

Operatorzy tych stron bardzo poważnie podchodzą do ochrony Twoich danych osobowych. Traktujemy Twoje dane osobowe poufnie i zgodnie z ustawowymi przepisami o ochronie danych i niniejszym oświadczeniem o ochronie danych.

Podczas korzystania z tej witryny gromadzone są różne dane osobowe. Dane osobowe to dane, za pomocą których można Cię zidentyfikować. Niniejsza deklaracja o ochronie danych wyjaśnia, jakie dane gromadzimy i do czego je wykorzystujemy. Wyjaśnia także, w jaki sposób i w jakim celu to się dzieje.

Zwracamy uwagę, że transmisja danych w Internecie (np. podczas komunikacji za pośrednictwem poczty elektronicznej) może mieć luki w zabezpieczeniach. Całkowita ochrona danych przed dostępem osób trzecich nie jest możliwa.

Uwaga dotycząca organu odpowiedzialnego

Organem odpowiedzialnym za przetwarzanie danych na tej stronie internetowej jest:

Bluegate One GmbH

Niebieska brama 16

24802 Emkendorf

Niemcy

Telefon: +49 170 903 44 22 E-

E-mail: kaddy@bluegatepilates.com

Organem odpowiedzialnym jest osoba fizyczna lub prawna, która samodzielnie lub wspólnie z innymi decyduje o celach i sposobach przetwarzania danych osobowych (np. nazwiska, adresy e-mail itp.).

Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych

Wiele operacji przetwarzania danych jest możliwych wyłącznie za Twoją wyraźną zgodą. W każdej chwili możesz odwołać każdą zgodę, którą już wyraziłeś. Wystarczy, że wyślesz nam nieformalny e-mail. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano do chwili wycofania zgody.

Prawo do sprzeciwu wobec gromadzenia danych w szczególnych przypadkach i wobec reklamy bezpośredniej (art. 21 RODO)

Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e lub f RODO, masz prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych z przyczyn wynikających z Twojej szczególnej sytuacji; Dotyczy to również profilowania na podstawie tych przepisów. Odpowiednią podstawę prawną, na której opiera się przetwarzanie, można znaleźć w niniejszym oświadczeniu o ochronie danych. Jeżeli wyrazisz sprzeciw, nie będziemy już przetwarzać Twoich danych osobowych, chyba że wykażemy istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, które przeważają nad Twoimi interesami, prawami i wolnościami lub przetwarzanie służy dochodzeniu, wykonywaniu lub obronie roszczeń prawnych (sprzeciw zgodnie z art. 21 ust. 1 RODO).

Jeżeli Twoje dane osobowe są przetwarzane na potrzeby reklamy bezpośredniej, masz prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących Ciebie danych osobowych na potrzeby takiej reklamy; Dotyczy to również profilowania, o ile jest ono powiązane z taką reklamą bezpośrednią. Jeśli wyrazisz sprzeciw, Twoje dane osobowe nie będą już wykorzystywane do celów reklamy bezpośredniej (sprzeciw zgodnie z art. 21 ust. 2 RODO).

Prawo do złożenia skargi do właściwego organu nadzorczego

W przypadku naruszeń RODO osobom, których to dotyczy, przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, w szczególności w państwie członkowskim, w którym mają miejsce zwykłego pobytu, swojego miejsca pracy lub miejsca popełnienia zarzucanego naruszenia. Prawo do złożenia skargi istnieje bez uszczerbku dla innych środków administracyjnych lub sądowych.

Prawo do przenoszenia danych

Masz prawo do tego, aby dane, które przetwarzamy automatycznie na podstawie Twojej zgody lub w ramach realizacji umowy, zostały przekazane Tobie lub osobie trzeciej, w powszechnym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Jeśli poprosisz o bezpośrednie przekazanie danych innej osobie odpowiedzialnej, nastąpi to tylko wtedy, gdy będzie to technicznie wykonalne.

Informacje, blokowanie, usuwanie i poprawianie

W ramach obowiązujących przepisów prawa, w każdej chwili masz prawo do bezpłatnej informacji o przechowywanych przez Ciebie danych osobowych, ich pochodzeniu i odbiorcy oraz celu przetwarzania danych, a także w razie potrzeby prawo do poprawiania, blokowania lub usunięcia tych danych . W tym celu lub w przypadku dalszych pytań dotyczących danych osobowych możesz w każdej chwili skontaktować się z nami pod adresem podanym w nocie prawnej.

Prawo do ograniczenia przetwarzania

Masz prawo żądać ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych. W każdej chwili możesz się z nami skontaktować pod adresem podanym w nocie prawnej. Prawo do ograniczenia przetwarzania istnieje w następujących przypadkach:

 • Jeśli kwestionujesz dokładność danych osobowych, które posiadamy na Twój temat, zazwyczaj potrzebujemy czasu, aby to zweryfikować. Na czas rozpatrywania masz prawo żądać ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych.
 • Jeżeli przetwarzanie Twoich danych osobowych odbywało się/jest niezgodne z prawem, zamiast ich usunięcia możesz żądać ograniczenia przetwarzania danych.
 • Jeżeli nie potrzebujemy już Twoich danych osobowych, ale Ty potrzebujesz ich do dochodzenia, obrony lub dochodzenia roszczeń prawnych, masz prawo zamiast usunięcia żądać ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych.
 • Jeżeli złożyli Państwo sprzeciw zgodnie z art. 21 ust.1 RODO, należy wyważyć Państwa i nasze interesy. O ile nie jest jeszcze jasne, czyje interesy przeważają, masz prawo żądać ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych.

Jeżeli ograniczyłeś przetwarzanie swoich danych osobowych, dane te – poza ich przechowywaniem – mogą być wykorzystywane wyłącznie za Twoją zgodą lub w celu dochodzenia, dochodzenia lub obrony roszczeń prawnych lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej albo ze względu na ważny interes publiczny Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

 1. Zbieranie danych na naszej stronie internetowej

Ciasteczka

Niektóre strony internetowe wykorzystują tzw. pliki cookies. Cookies nie wyrządzają żadnych szkód na Twoim komputerze i nie zawierają wirusów. Pliki cookies służą do tego, aby nasza oferta była bardziej przyjazna dla użytkownika, skuteczna i bezpieczna. Pliki cookie to małe pliki tekstowe zapisywane na Twoim komputerze i zapisywane przez Twoją przeglądarkę.

Większość używanych przez nas plików cookie to tak zwane „pliki cookie sesji”. Są one automatycznie usuwane po Twojej wizycie. Inne pliki cookies pozostają zapisane na Twoim urządzeniu, dopóki ich nie usuniesz. Te pliki cookie umożliwiają nam rozpoznanie Twojej przeglądarki przy następnej wizycie.

Możesz ustawić swoją przeglądarkę tak, aby była informowana o ustawieniach plików cookie i zezwalała na pliki cookie tylko w indywidualnych przypadkach, wykluczała akceptację plików cookie w niektórych przypadkach lub w ogóle oraz aktywowała automatyczne usuwanie plików cookie przy zamykaniu przeglądarki. Jeśli pliki cookie zostaną wyłączone, funkcjonalność tej witryny może być ograniczona.

Pliki cookies niezbędne do realizacji procesu komunikacji elektronicznej lub zapewnienia niektórych wymaganych przez Ciebie funkcji (np. funkcji koszyka) zapisywane są na podstawie Art. 6 ust.1 lit.f RODO. Operator serwisu ma prawnie uzasadniony interes w przechowywaniu plików cookies w celu świadczenia usług w sposób technicznie wolny od błędów i zoptymalizowany. Jeśli przechowywane są inne pliki cookie (np. pliki cookie służące do analizy Twojego zachowania podczas surfowania), będą one traktowane oddzielnie w niniejszym oświadczeniu o ochronie danych.

Pliki dziennika serwera

Dostawca stron automatycznie zbiera i przechowuje informacje w tak zwanych plikach dziennika serwera, które Twoja przeglądarka automatycznie przesyła do nas. To są:

 • Typ i wersja przeglądarki
 • używany system operacyjny
 • Adres URL strony odsyłającej
 • Nazwa hosta komputera uzyskującego dostęp
 • Czas żądania serwera
 • adres IP

Dane te nie będą łączone z innymi źródłami danych.

Dane te zbierane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Operator strony internetowej ma uzasadniony interes w technicznie pozbawionej błędów prezentacji i optymalizacji swojej strony internetowej – w tym celu muszą być rejestrowane pliki dziennika serwera.

Formularz kontaktowy

Jeżeli prześlesz nam zapytanie za pomocą formularza kontaktowego, Twoje dane z formularza zapytania, w tym dane kontaktowe, które tam podałeś, będą przez nas przechowywane w celu obsługi zapytania oraz na wypadek pytań uzupełniających. Nie będziemy przekazywać tych danych bez Twojej zgody.

Dane wprowadzone do formularza kontaktowego przetwarzane są zatem wyłącznie na podstawie Twojej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Zgodę tę możesz w każdej chwili odwołać. Wystarczy, że wyślesz nam nieformalny e-mail. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na legalność operacji przetwarzania danych przeprowadzonych do chwili wycofania zgody.

Dane, które wprowadzisz w formularzu kontaktowym pozostaną u nas do czasu, aż zażądasz ich usunięcia, cofniesz zgodę na przechowywanie lub ustanie cel przechowywania danych (np. po rozpatrzeniu Twojego żądania). Obowiązkowe przepisy prawne – w szczególności dotyczące okresów przechowywania – pozostają nienaruszone.

 1. Wtyczki i narzędzia

Google reCAPTCHA

Na naszych stronach internetowych używamy „Google reCAPTCHA” (zwanego dalej „reCAPTCHA”). Dostawcą jest Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA („Google”).

reCAPTCHA ma na celu sprawdzenie, czy dane na naszych stronach internetowych (np. w formularzu kontaktowym) są wprowadzane przez człowieka, czy przez zautomatyzowany program. W tym celu reCAPTCHA analizuje zachowanie osoby odwiedzającej witrynę w oparciu o różne cechy. Analiza ta rozpoczyna się automatycznie, gdy tylko osoba odwiedzająca witrynę wejdzie na witrynę. W celu analizy reCAPTCHA ocenia różne informacje (np. adres IP, czas przebywania osoby odwiedzającej witrynę na stronie lub ruchy myszy wykonane przez użytkownika). Dane zebrane w trakcie analizy przekazywane są do Google.

Analizy reCAPTCHA działają całkowicie w tle. Odwiedzający witrynę nie są informowani o przeprowadzanej analizie.

Przetwarzanie danych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Operator strony internetowej ma uzasadniony interes w ochronie swoich ofert internetowych przed nadużyciami, automatycznym szpiegostwem i SPAMEM.

Dalsze informacje na temat Google reCAPTCHA i polityki prywatności Google można znaleźć pod następującymi linkami: https://policies.google.com/privacy?hl=de i https://www.google.com/recaptcha/intro/android.html .

Google Analytics

W oparciu o nasze uzasadnione interesy (tj. zainteresowanie analizą, optymalizacją i ekonomicznym funkcjonowaniem naszej oferty online w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f. RODO) korzystamy z Google Analytics, usługi analizy sieci firmy Google LLC ( "Google"). Google korzysta z plików cookie. Informacje generowane przez plik cookie na temat korzystania przez użytkowników z oferty online są z reguły przesyłane na serwer Google w USA i tam przechowywane.

Google posiada certyfikat w ramach Umowy o Tarczy Prywatności i tym samym gwarantuje, że będzie przestrzegać europejskiego prawa o ochronie danych ( https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active ).

Google będzie korzystać z tych informacji w naszym imieniu w celu oceny korzystania z naszej oferty online przez użytkowników, tworzenia raportów na temat działań w ramach tej oferty online oraz świadczenia nam innych usług związanych z korzystaniem z tej oferty online i Internetu. Z przetwarzanych danych można tworzyć pseudonimowe profile użytkowników.

Korzystamy wyłącznie z Google Analytics z włączoną anonimizacją adresu IP. Oznacza to, że adres IP użytkownika jest skracany przez firmę Google na terenie państw członkowskich Unii Europejskiej lub w innych państwach będących stronami Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Tylko w wyjątkowych przypadkach pełny adres IP zostanie przesłany na serwer Google w USA i tam skrócony.

Adres IP przesyłany przez przeglądarkę użytkownika nie jest łączony z innymi danymi Google. Użytkownicy mogą uniemożliwić przechowywanie plików cookies poprzez odpowiednie ustawienie oprogramowania swojej przeglądarki; Użytkownicy mogą również uniemożliwić Google gromadzenie danych generowanych przez plik cookie i związanych z korzystaniem przez nich z oferty online oraz przetwarzanie tych danych przez Google, pobierając i instalując wtyczkę do przeglądarki dostępną pod następującym linkiem: http://tools . google.com/dlpage/gaoptout?hl=de .

Więcej informacji na temat wykorzystania danych przez Google, ustawień i możliwości sprzeciwu można znaleźć w oświadczeniu Google o ochronie danych ( https://policies.google.com/technologies/ads ) oraz w ustawieniach wyświetlania reklam przez Google (https:/ /adsettings.google.com/authenticated ).

Dane osobowe Użytkowników zostaną usunięte lub zanonimizowane po upływie 14 miesięcy.