Ogólne warunki handlowe

Ogólne warunki handlowe

Bluegate One GmbH, reprezentowana przez jedynych dyrektorów zarządzających Katrin Lester i Jana May Lester, realizuje Twoje zamówienia na podstawie poniższych Ogólnych Warunków Handlowych (OW).

 1. Zawarcie umowy
 2. Termin dostawy i dostawa
 3. Ceny
 4. Wysyłka
 5. Zapłata
 6. Ustawowe prawo do odstąpienia od umowy
 7. wady
 8. Obciążenie
 9. Warunki gwarancji
 10. Zatrzymanie tytułu
 11. Prawa własności
 12. Alternatywne metody rozwiązywania sporów
 13. Inne Warunki

1. Zawarcie umowy.

Ta internetowa prezentacja naszych produktów stanowi już wiążącą ofertę, którą mogą Państwo zaakceptować poprzez złożenie zamówienia w sposób opisany poniżej.

Klikając przycisk „Dodaj do koszyka” w naszym sklepie internetowym, możesz umieścić wybrane produkty w wirtualnym koszyku. Klikając na symbol koszyka zostaniesz przeniesiony do wirtualnego koszyka. Tutaj możesz sprawdzić swoje zamówienie, usunąć pozycje lub zmienić ilości.

Kliknięcie przycisku „Kontynuuj” inicjuje proces składania zamówienia, który kończysz w ostatnim kroku, klikając „Kup teraz”, i tym samym zawierasz z nami prawnie wiążącą umowę zakupu dotyczącą artykułów znajdujących się w Twoim koszyku.

O otrzymaniu Twojego zamówienia zostaniesz automatycznie poinformowany e-mailem. Znajdują się tam również szczegóły Twojego zamówienia. Jeśli chcesz zachować ten tekst umowy dla siebie, zachowaj wiadomość e-mail z potwierdzeniem. Jeśli utworzyłeś konto klienta i jesteś zalogowany podczas składania zamówienia, możesz tam zobaczyć treść umowy przy każdym zamówieniu. Bez konta klienta nie masz już dostępu do tekstu umowy.

2. Termin dostawy i dostawa

Termin dostawy rozpoczyna się 2 dni po otrzymaniu płatności przez nasz bank.

W przypadku przesyłek towarowych przed wysyłką masz obowiązek poinformować Cię o znanych ograniczeniach w ruchu dostawczym. Dostawa realizowana jest pod krawężnik.

3. Ceny

Wszystkie ceny podane są w euro. Ceny zawierają ustawowy podatek VAT.

„Wartość zamówienia” oznacza wartość zamówienia bez dopłat za usługę i kosztów wysyłki.

4. Koszty wysyłki.

Informacje o kosztach wysyłki, sposobie wysyłki i wadze przesyłki dla każdego przedmiotu znajdziesz pod linkiem „plus koszty wysyłki”.

Koszty wysyłki uzależnione są od gabarytów, wagi oraz odległości od siedziby firmy.

Koszty wysyłki obowiązują tylko raz na zamówienie, nawet jeśli zamówienie jest dostarczane w kilku przesyłkach. W przypadku realizacji zamówienia na kilka adresów dostawy, koszty wysyłki będą naliczane dla każdego adresu dostawy.

Za dostawy na wyspy niemieckie pobieramy opłatę wyspową w wysokości 75 euro.

5. Płatność

Za zamówiony towar możesz zapłacić z góry, wygodnie i łatwo, korzystając z poniższych metod płatności.

 1. karta kredytowa:
  Kwota faktury zostanie pobrana po zakończeniu procesu składania zamówienia i złożeniu zamówienia.
 2. b) Przeniesienie
 3. c) Usługa płatności Paypal (wymaga osobnego konta w serwisie płatności)

6. Ustawowe prawo odstąpienia od umowy

Jeżeli kupujesz towar w ramach samodzielnej działalności zawodowej, przysługuje Ci ustawowe prawo do odstąpienia od umowy zgodnie z art. 312g i 355 niemieckiego kodeksu cywilnego (BGB), które wyjaśnimy na końcu niniejszych Ogólnych warunków handlowych .

Koszty zwrotu lub wysyłki zwrotnej pokrywasz Ty. Możemy odmówić zwrotu wartości towaru do czasu otrzymania towaru z powrotem. Jeśli potrzebujesz pomocy przy zwrotach, nasza obsługa klienta Ci pomoże.

Dobrowolne prawo zwrotu jest wyłączone w przypadku, gdy towar jest uszkodzony lub nosi ślady użytkowania wykraczające poza zakres wynikający ze sprawdzenia charakteru, właściwości i funkcjonalności towaru. Co więcej, nie dotyczy to towarów, które zostały wyprodukowane indywidualnie dla Ciebie lub towarów, które nie są zapieczętowane.

7. Wady

Jeżeli towar jest wadliwy, z zastrzeżeniem punktu 8 przysługują Państwu roszczenia ustawowe, które są bezpłatne. Jeśli pomimo szeroko zakrojonych kontroli otrzymasz towar z wadami, nasz dział obsługi klienta chętnie Ci pomoże.

8. Odpowiedzialność

Roszczenia Klienta o odszkodowanie są wykluczone. Wykluczone są z tego roszczenia odszkodowawcze powstałe w wyniku naruszenia życia, ciała, zdrowia lub naruszenia istotnych zobowiązań umownych, a także odpowiedzialność za inne szkody, jeżeli wynikają one z umyślnego lub rażącego niedbalstwa naruszenia obowiązków przez nas, nasze prawne przedstawiciele lub zastępcy agentów. Zasadnicze obowiązki umowne to te, których wypełnienie jest niezbędne do osiągnięcia celu umowy. Jednakże w przypadku zwykłego naruszenia istotnych obowiązków umownych na skutek zaniedbania ponosimy odpowiedzialność wyłącznie za przewidywalne szkody typowe dla umowy.

Ograniczenia te obowiązują również na korzyść naszych przedstawicieli prawnych i pełnomocników, jeśli roszczenia są dochodzone bezpośrednio przeciwko nim. Przepisy ustawy o odpowiedzialności za produkt pozostają nienaruszone.

9. Warunki gwarancji

Z naszej gwarancji wyłączeni są nabywcy komercyjni, którzy kupują towar w celu odsprzedaży.

Zazwyczaj oferujemy 2-letnią gwarancję, chyba że na przedmiocie zaznaczono inaczej. Nasza gwarancja nie ma wpływu na Twoje ustawowe uprawnienia z tytułu rękojmi, z których korzystanie jest bezpłatne. Nasza gwarancja obowiązuje przez okres od przekazania towaru kupującemu do upływu określonego okresu gwarancji. W przypadku roszczenia gwarancyjnego kupujący może wysłać towar na nasz koszt na poniższy adres. Według naszego uznania otrzyma on naprawę lub dostawę zastępczą. Gwarancja nie obejmuje naturalnego zużycia i uszkodzeń powstałych z winy kupującego. Gwarantem jesteśmy my, Bluegate One GmbH, Blaue Pforte 16, 24802 Emkendorf.

10. Zastrzeżenie własności

Towar pozostaje naszą własnością do momentu całkowitej zapłaty za niego (w tym podatku VAT i kosztów przesyłki). Konsumentom nie wolno odsprzedawać ich przed całkowitym uregulowaniem zobowiązań wynikających z zakupu.

11. Prawa majątkowe

Zastrzegamy sobie prawa własności intelektualnej i prawa autorskie do wszystkich produktów, obrazów i innych dostarczonych przez nas dokumentów. Naśladownictwo przez osoby trzecie wymaga naszej specjalnej zgody.

12. Alternatywne metody rozstrzygania sporów.

Komisja Europejska udostępnia platformę do internetowego rozstrzygania sporów (OS), którą można znaleźć pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/.Nie jesteśmy zobowiązani i generalnie nie chcemy brać udziału w procedurze rozstrzygania sporów przed konsumencka komisja arbitrażowa.

13. Pozostałe Warunki.

Jeśli którykolwiek z warunków okaże się nieważny, pozostałe będą nadal obowiązywać. Niniejszym sprzeciwiamy się ogólnym warunkom klienta.

Miejscem jurysdykcji jest nasza siedziba, jeśli klientem jest handlowiec, osoba prawna prawa publicznego lub specjalny fundusz prawa publicznego lub jeśli klient nie ma miejsca zamieszkania na terenie Unii Europejskiej. Jesteśmy uprawnieni do podjęcia działań prawnych w ogólnej jurysdykcji Klienta.

Obowiązuje prawo niemieckie z wyłączeniem prawa zakupów ONZ. W kontaktach z konsumentami końcowymi na terenie Unii Europejskiej zastosowanie może mieć również prawo miejsca zamieszkania użytkownika końcowego, pod warunkiem, że w grę wchodzą bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa konsumenckiego.

Prawo odstąpienia od umowy

Prawo odstąpienia od umowy

Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie czternastu dni bez podawania przyczyny. Termin odstąpienia od umowy wynosi czternaście dni od dnia, w którym Ty lub wskazana przez Ciebie osoba trzecia niebędąca przewoźnikiem objęła w posiadanie ostatni towar.

Aby skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy, należy skontaktować się z Bluegate One GmbH, Blaue Pforte 16 w 24802 Emkendorf, adres e-mail: one@bluegate.me, w drodze jednoznacznego oświadczenia (np. pismo wysłane pocztą, e-mail) o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy. Do zachowania terminu odstąpienia wystarczy, że wyślesz powiadomienie o skorzystaniu z prawa odstąpienia przed upływem terminu odstąpienia.

Konsekwencje odwołania

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy jesteśmy zobowiązani zwrócić wszystkie otrzymane od Państwa płatności, z wyłączeniem kosztów dostawy, niezwłocznie i nie później niż czternaście dni od dnia, w którym otrzymaliśmy informację o Państwa odstąpieniu od niniejszej umowy. W przypadku tej spłaty używamy tej samej metody płatności, jakiej użyłeś w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie uzgodniono z Tobą inaczej; w żadnym wypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem. Możemy odmówić zwrotu pieniędzy do czasu otrzymania towaru z powrotem.

Musisz zwrócić lub przekazać nam towar niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż czternaście dni od dnia, w którym poinformowałeś nas o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu czternastu dni.

Ponosisz bezpośrednie koszty zwrotu.

Ponosisz odpowiedzialność za jakąkolwiek utratę wartości towaru tylko wtedy, gdy utrata wartości wynika z obchodzenia się z towarem w sposób inny niż jest to konieczne do ustalenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru.

Proszę pamiętać, że ty brak prawa do odstąpienia od umowy mają następujące umowy:

 • Umowy na dostawę towaru w wybranych, specjalnych kolorach, które zostały wyprodukowane indywidualnie dla Ciebie.
 • Nie ma to wpływu na standardowy kolor czarny.
 • Umowy o dostawę rzeczy zapieczętowanej, która nie nadaje się do zwrotu ze względów zdrowotnych lub higienicznych, jeżeli po dostarczeniu usunięto jej zabezpieczenie,